تاریخچه
دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران که به اختصار دانشگاه علوم پزشکی آجا نیز نامیده می‌شود یکی از دانشگاه‌های متبوع وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی بوده و در شهر تهران واقع است .در حال حاضر این دانشگاه با به کارگیری امکانات لازم آموزشی و پژوهشی مناسب و استفاده از استادان مجرب علوم پزشکی با درجه استاد ، دانشیار و استادیار در رشتهٔ پزشکی ، دندانپزشکی ، پرستاری ، پروتز دندان ، اتاق عمل ، هوشبری ، پرتونگاری ، فوریت پزشکی ،فناوری سلامت (HIT ) با شرایط خاص و گذراندن مراحل مختلف اعم از مصاحبه ، معاینه و ... دانشجو می پذیرد. در حال حاضر دوره‌های پذیرش دستیار تخصصی در ۷ رشتهٔ : داخلی ، جراحی ،بیهوشی، طب فیزیکی وتوانبخشی ، رادیولوژی ، طب اورژانس وطب هوافضا دایر بوده و با صلاح دید ریاست دانشگاه بزودی رشته‌های دیگر دستیارتخصصی به این دانشگاه افزوده خواهد شد.

 

فعالیت‌های آموزشی ارتش جهت تأمین نیروهای متخصص در رشته‌های علوم پزشکی از سال ۱۳۵۰ با تأسیس آموزشگاه عالی پرستاری آغاز شد و در سال ۱۳۶۸ با دریافت مجوز پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی پرستاری به سطح دانشکده ارتقا یافت.فرماندهی معظم کل قوا تأسیس دانشگاه علوم پزشکی در ارتش رابا نام “ دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران “ موردتصویب قرارداده و مراتب طی شماره 8715-س-45-ف ک مورخه 11/2/72 از دفتر معظم له ابلاغ گردید. درسال1373همزمان با تصویب جدول سازمان دانشگاه علوم پزشکی آجا وقرارگرفتن دانشکده‌های پزشکی ،پرستاری وپیراپزشکی ؛ اولین دوره دانشجویان پزشکی دردانشکده پزشکی پذیرش شدند.تأسیس دانشکده پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران درشصت وششمین اجلاس شورای گسترش دانشگاه‌های علوم پزشکی در سال 72 به تصویب رسیده ومجوز پذیرش دانشجوی پزشکی صادرگردید.در همان سال اولین دانشجویان این دانشکده در رشتهٔ طب فیزیکی و توانبخشی پذیرفته شدند و در سال ۱۳۷۳ با افتتاح دانشکدهٔ پزشکی و پذیرش دانشجو و ضمیمه شدن دانشکدهٔ پرستاری و آموزشکدهٔ پیراپزشکی به‌طور رسمی فعالیت خود را آغاز کرد. در سال‌های بعد به علت کمبود فضاهای آموزشی و اداری، چندین ساختمان احداث و به دانشگاه اضافه گردید که شامل سالنهای کنفرانس، ساختمان دانشکده پیراپزشکی، ساختمان خوابگاه دانشجویی، ساختمان دانشکده طب هوا و فضا ، ساختمان مرکزی و نیز ساختمان دانشکدهٔ دندانپزشکی بود و جهت استقرار هیئت رئیسه، ستاد دانشگاه، معاونت‌ها، کتابخانهٔ مرکزی دانشگاه، سایت رایانه و سالن‌های همایش دانشگاه به کار گرفته شد. این دانشگاه دارای چندین آزمایشگاه مجهز شامل آزمایشگاه‌های انگل‌شناسی و قارچ‌شناسی ، پاتولوژی ، ایمونولوژی ، سالن‌های تشریح و کالبد شکافی ، فیزیولوژی ، بیوتکنولوژی ، طب سنتی ، فیزیک پزشکی و...و لابراتوآرهای دندانسازی جهت استفادهٔ دانشجویان می‌باشد این دانشگاه هم‌اکنون از سایر نیروها همچون سپاه پاسداران، نیروی انتظامی و وزارت دفاع نیز دانشجو می پذیرد.