فراخوان ثبت نام یازدهمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور

فراخوان ثبت نام یازدهمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور

قابل توجه کلیه ی دانشجویان علاقه مند تمامی مقاطع تحصیلی دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران:

واحد المپیاد مرکز مطالعات و توسعه ی آموزش پزشکی دانشگاه از دانشجویان علاقه مند به شرکت در یازدهمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور که سال 1398 برگزار می گردد، دعوت به عمل می آورد که جهت ثبت نام اولیه و تکمیل فرم اطلاعات مربوطه از تاریخ 97/8/1 لغایت 97/8/20 به مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه مراجعه نمایند.