آزمون مصاحبه دستیاری سال ۹۸
آزمون مصاحبه دستیاری سال ۹۸ در دو رشته روانپزشکی و زنان و زایمان در مورخه ۱۳و۱۴ اردیبهشت ماه از ساعت ۷ صبح الی ۱۸ بعد از ظهر در ساختمان مجد دانشگاه با حضور نمایندگان وزارت بهداشت و مرکز سنجش کشور برگزار خواهد شد.