برنامه بیست و یکمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی، سیزدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری و دومین جشنواره دانشجویی ایده های نوآورانه آموزشی   فایل پی دی اف این برنامه را از اینجا دانلود نمایید

برنامه بیست و یکمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی، سیزدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری و دومین جشنواره دانشجویی ایده های نوآورانه آموزشی 


فایل پی دی اف این برنامه را از اینجا دانلود نمایید