فراخوان طرح های تحقیقاتی

 

بسمه تعالی 

 

فراخوان طرح های تحقیقاتی

 

سلام علیکم

پژوهشگران و اعضای محترم هیات علمی بدین وسیله به اطلاع می رساند با عنایت به حمایت و پشتیبانی اداره جهاد و خود کفایی تحقیقات آجا، طرح های تحقیقاتی خود را در قالب طرح های نظری و صنعتی در خصوص موضوع کرونا به پژوهشکده ارسال نمایند.

ضمایم مورد نیاز :

1- شناسنامه طرح تحقیقات غیر صنعتی آجا - دانلود              

2- پروپوزال طرح‌های فناورانه - دانلود