مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی برگزار می نماید - کارگاه ژورنال کلاب مبتنی بر شواهد

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی برگزار می­نماید.

کارگاه ژورنال کلاب مبتنی بر شواهد

 

ویژه اعضای هیات علمی ، اساتید و کارشناسان آموزش

 

مدرس: دکتر امیر خوشوقتی

 

تاریخ برگزاری:17 بهمن 1398

 

ساعت برگزاری: 30:8الی 30:11

 

مکان: سالن EDC

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر و پیش ثبت نام می توانید با  شمار تلفن 43822860مسئول دفتر توانمند سازی اساتید (EDC)خانم ملکشاهی تماس حاصل فرمایید.

Ø       ضمنا برگزاری کارگاه منوط به حد نصاب رسیدن حداقل 10نفر می باشد.