مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی برگزار می نماید - کارگاه تحلیل آزمون MCQ

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی برگزار می­نماید.

کارگاه تحلیل آزمون MCQ

 

ویژه اعضای هیات علمی ، اساتید

 

مدرس: دکتر اعظم سجادی

 

تاریخ برگزاری:29 بهمن 1398

 

ساعت برگزاری: 30:8الی 30:12

 

مکان: سالن کنفرانس دانشکده پزشکی

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر و پیش ثبت نام می توانید با  شمار تلفن 43822860مسئول دفتر توانمند سازی اساتید (EDC)خانم ملکشاهی تماس حاصل فرمایید.

Ø       ضمنا برگزاری کارگاه منوط به حد نصاب رسیدن حداقل 10نفر می باشد.