سومین کنفرانس کشوری تازه های جراحی پستان

داوطلبان گرامی به دلیل ظرفیت محدود در ثبت نام ، لطفاً هرچه سریعتر در سامانه آموزش مداوم پزشکی به آدرس www.ircme.ir با شناسه گروه 149224 ثبت نام نمایید.

سومین کنفرانس کشوری تازه های جراحی پستان