امیر دریادار حبیب الله سیاری از دانشگاه علوم پزشکی و بیمارستان امام رضا (ع)  آجا بازدید کرد.

معاون هماهنگ کننده فرمانده کل آجا و رئیس ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران در دانشگاه علوم پزشکی آجا حضور یافت و از قسمت های مختلف از جمله پروژه های نیمه تمام و منازل  سازمانی در حال احداث دانشگاه ، بخش های مختلف درمانی و تشخیصی بیمارستان امام رضا (ع)  بازدید کرد.

امیر دریادار دکتر حبیب الله سیاری در جمع فرماندهان و مسئولین دانشگاه با تاکید بر اهمیت رفاه ، سلامتی و آمادگی جسمی کارکنان و دانشجویان در ارتش جمهوری اسلامی ایران گفت : پایش سلامتی و جذب نیروهای سالم بر عهده کادر درمانی ارتش می باشد پس وظیفه سنگینی بر دوش دانشگاه علوم پزشکی ارتش است

دکتر سیاری در بازدید از پروژه های عمرانی نیمه تمام دانشگاه افزود : تمامی سعی و توان فرماندهان و مسئولین بر این است که با اتمام این پروژه ها کارکنان ، دانشجویان و مراجعین بیمارستان در محیط سالم با دغدغه های کمتر  حضور یافته و به درمان و تحصیل بپردازند.