جلسه کمیته علمی دومین کنگره ملی بیو الکترومغناطیس با حضور اعضای محترم هیئت علمی از ۶ دانشگاه و موسسه علمی مستقر در تهران در معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی ارتش برگزار شد.

جلسه کمیته علمی دومین کنگره ملی بیو الکترومغناطیس روز چهارشنبه هفدهم مهرماه ۹۸ با حضور اعضای محترم هیئت علمی از ۶ دانشگاه و موسسه علمی مستقر در تهران در معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی ارتش برگزار شد. در این جلسه که با حضور اعضای محترم هیئت علمی از گروه های فیزیک پزشکی، روانپزشکی و روانشناسی، بیوالکتریک، بیومغناطیس و الکترونیک از دانشگاههای علوم پزشکی شهیدبهشتی، تهران، بقیه الله، دانشگاه مهندسی شهید ستاری، امیر کبیر، سازمان انرژی اتمی و موسسه صدرا برگزار گردید در مورد محورهای کنگره، سخنرانی ها و مقالات بحث و تبادل نظر گردید. شایان ذکر است که دومین کنگره ملی بیوالکترومغناطیس در تاریخ ۱۰ تا ۱۲ دی ماه سال ۹۸ با حضور دانشگاه های مختلف نظامی و غیر نظامی و سایر نهادهای مرتبط در دانشگاه علوم پزشکی ارتش برگزار خواهد شد و هم اکنون سایت رسمی همایش به نشانی : http://bioelectromagnetics.cnf.ir

 آماده دریافت و پذیرش مقالات نویسندگان است.

منبع: معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی ارتش