دیدار رییس سازمان تحقیقات و جهاد خود کفایی آجا و هیئت همراه با فرمانده دانشگاه علوم پزشکی ارتش،جانشین و معاونین ایشان
امیر سرتیپ دوم شمخالی رییس سازمان تحقیقات و جهاد خود کفایی آجا و هیئت همراه با حضور در دانشگاه علوم پزشکی ارتش با امیر سرتیپ دوم دکتر رامین حمیدی فراهانی فرمانده دانشگاه،دکتر حضرتی جانشین و معاونین ایشان دیدار و گفتگو کردند.همچنین در این دیدار تفاهم نامه های همکاری متعددی در حوزه طرح های پژوهشی،معرفی نخبگان و فرهیختگان، جشنواره های پژوهشی و ... ایفاد گردید.