کارگاه بین المللی اختلال استرس پس از سانحه (PTSD)

دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران

ایران - تهران

زمان برگزاری: 25 الی 27 خرداد 1398

 

هزینه ثبت نام

به شکل حضوری
250 هزار تومان


ثبت نام