کارگاه بین المللی اختلال استرس پس از سانحه (PTSD)

دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران

ایران - تهران

زمان برگزاری: 25 الی 27 خرداد 1398

ظرفیت کارگاه PTSDتکمیل گردیده است.

همکار گرامی

وضعیت تایید نهایی ثبت نام شما به زودی از طریق ایمیل به اطلاعتان خواهد رسید. 

هزینه ثبت نام

به شکل حضوری
250 هزار تومان


ثبت نام