دیدار صمیمانه جمعی از دانشجویان بین الملل دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا با رییس دانشگاه علوم پزشکی ارتش

جمعی از دانشجویان بین الملل دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا از کشورهای دوست و همسایه - عمان،پاکستان،افغانستان و هندوستان با رییس دانشگاه علوم پزشکی ارتش دیدار کردند.