دیدار رییس دانشگاه با بانوان شاغل در قسمت های مختلف در روز تولد حضرت فاطمه (س) و روز زن
دیدار رییس دانشگاه با بانوان شاغل در قسمت های مختلف در روز تولد حضرت فاطمه (س) و روز زن