مهلت ارسال آثار جشنواره سیمرغ تا پایان روز ۲۰ بهمن‌ماه ۹۷ تمدید شد.
📢 با توجه به اینکه بسیاری از دانشجویان  به دلیل فصل امتحانات، تقاضای تمدید مهلت ارسال آثار جشنواره سیمرغ را داشتند؛ این درخواست‌ها مورد موافقت رییس جشنواره قرار گرفت...
بنابراین مهلت ارسال آثار تا پایان روز ۲۰ بهمن‌ماه ۹۷ تمدید شد. لازم به ذکر است این تاریخ باتوجه به زمان مورد نیاز داوری و زمان مراسم اختتامیه جشنواره (۲۹ بهمن) به هیچ‌وجه قابل تمدید مجدد نبوده و آثاری که از بامداد روز ۲۱ بهمن به بعد فرستاده شوند، داوری نخواهند شد.