«برگزاری پنجمین نشست هماهنگی و هم اندیشی برگزاری جشن ۲۵ سالگی تأسیس دانشگاه»


پنجمین نشست هماهنگی و هم‌اندیشی برگزاری جشن ۲۵ سالگی تأسیس دانشگاه روز پنجشنبه ۲۷ دی ماه در دفتر جانشین دانشگاه برگزار شد. در این جلسه که تعدادی از اعضای کمیته اجرایی حضور داشتند،در مورد قرارداد نهایی سالن مراسم و مدعوین این جشن بزرگ و برخی موارد مهم دیگر بحث و تبادل‌نظر شد و وظیفه هر قسمت مشخص و به آن ابلاغ شد.