«اولین جشنواره فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی ارتش (سیمرغ) برگزار می‌شود»

به همت معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی ارتش، اولین دوره‌ی جشنواره‌ی فرهنگی دانشگاه برگزار می‌شود.

مهلت ارسال آثار این جشنواره که با نام سیمرغ و در چارچوب جشنواره کشوری وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درحال برگزاری است، از ۱۰ دی ماه تا ۱۰ بهمن‌ماه است. مراسم اختتامیه در روز ۲۹ بهمن‌ماه همراه با اهدای جوایز به برگزیدگان برگزار خواهد شد. شایان ذکر است یکی از هدف های اصلی برپایی این جشنواره، حضور پرقدرت دانشجویان و پرسنل دانشگاه علوم پزشکی ارتش در دهمین دوره جشنواره کشوری سیمرغ است.