سی و هشتمین دوره از مسابقات قرآن بانوان پایور و دانشجوی سطح آجا با کسب افتخاراتی از سوی نمایندگان دانشگاه علوم‌پزشکی آجا پایان یافت.

✅ نفرات زیر همگی حائز مقام اول شدند:
 ⏺ در حفظ ده جزء ؛ خانم فاطمه پیروی
⏺ در حفظ بیست جزء؛ خانم صدیقه دوستی 
⏺ در حفظ پنج جزء؛ خانم فاطمه اکبری 
⏺ در حفظ سه جزء ؛ خانم سمیه یوزباشی
⏺ در رشته ترتیل؛ خانم بنت الهدی دادگری
⏺ در رشته تفسیر؛  خانم فاطمه یعقوبی

 ضمن قدردانی و تبریک فراوان به افراد برگزیده در این مسابقات، برای آنها طول عمر، سلامتی و آرامش؛ آرزومندیم.