دانشجویان عزیز؛ به صورت انفرادی و گروهی می‌توانید تا آخر دی‌ماه با مراجعه به «معاونت فرهنگی و دانشجویی» و «مسئولین فرهنگی دانشکده ها» و «رابطین دانشجویی» برای حضور در غرفه متعلق به قومیت خود ثبت نام کنید.

منتظرتان هستیم...