گفتگوی ویژه ای از سرهنگ پزشک ارتش جمهوری اسلامی ایران کامیار اژدری فوق تخصص جراحی پلاستیک با برنامه عصر جدید (به همت موسسه ی خیریه مرهم). درمان، جراحی ۴۹۲۹ نفر بیمار در مناطق محروم کشور و حدود بیست هزار ویزیت به صورت رایگان. رکورد ۶۵نفری جراحی لب و کام در یک روز
📹/ گفتگوی ویژه ای از سرهنگ پزشک ارتش جمهوری اسلامی ایران کامیار اژدری فوق تخصص جراحی پلاستیک با برنامه عصر جدید (به همت موسسه ی خیریه مرهم)

🔹درمان، جراحی ۴۹۲۹ نفر بیمار در مناطق محروم کشور و حدود بیست هزار ویزیت به صورت رایگان

🔸رکورد ۶۵نفری جراحی لب و کام در یک روز