مطالب


مکان و زمان مراجعه جهت تکمیل ظرفیت دانشجویان بورسیه آجا و نیروی دریایی ارتش - سال 1398

مکان و زمان مراجعه جهت تکمیل ظرفیت دانشجویان بورسیه آجا و نیروی دریایی ارتش - سال 1398 اطلاعیه

۱۳۹۸/۰۶/۲۵
مکان و زمان مراجعه جهت تکمیل ظرفیت دانشجویان بورسیه آجا و نیروی دریایی ارتش - سال 1398
کارگاه توانمند سازی ویژه اساتید و ا عضای هیئت علمی مهرماه 1398

کارگاه توانمند سازی ویژه اساتید و ا عضای هیئت علمی مهرماه 1398 اطلاعیه

۱۳۹۸/۰۶/۲۵
کارگاه توانمند سازی ویژه اساتید و ا عضای هیئت علمی مهرماه 1398
مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی برگزار مینماید - کارگاه فرایند نویسی و داوری فرایندها

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی برگزار مینماید - کارگاه فرایند نویسی و داوری فرایندها اطلاعیه

۱۳۹۸/۰۶/۲۵
مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی برگزار مینماید - کارگاه فرایند نویسی و داوری فرایندها
مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی برگزار مینماید - کارگاه استدلال بالینی

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی برگزار مینماید - کارگاه استدلال بالینی اطلاعیه

۱۳۹۸/۰۶/۲۵
مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی برگزار مینماید - کارگاه استدلال بالینی
مکان،زمان و مدارک لازم جهت ثبت نام از پذیرفته شدگان نهایی دانشگاه در سال تحصیلی 99-98

مکان،زمان و مدارک لازم جهت ثبت نام از پذیرفته شدگان نهایی دانشگاه در سال تحصیلی 99-98 اطلاعیه

۱۳۹۸/۰۶/۱۷
مکان،زمان و مدارک لازم جهت ثبت نام از پذیرفته شدگان نهایی دانشگاه در سال تحصیلی 99-98
تعویق کارگاه جستجوی منابع الکترونیکی تاریخ 1398/6/28

تعویق کارگاه جستجوی منابع الکترونیکی تاریخ 1398/6/28 اطلاعیه

۱۳۹۸/۰۶/۱۳
تعویق کارگاه جستجوی منابع الکترونیکی تاریخ 1398/6/28
مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی برگزار مینماید - کارگاه prism

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی برگزار مینماید - کارگاه prism اطلاعیه

۱۳۹۸/۰۶/۰۹
مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی برگزار مینماید - کارگاه prism
کارگاه دانش پژوهی - ویژه اعضای هیات علمی، اساتید و کارشناسان آموزشی

کارگاه دانش پژوهی - ویژه اعضای هیات علمی، اساتید و کارشناسان آموزشی اطلاعیه

۱۳۹۸/۰۶/۰۹
کارگاه دانش پژوهی - ویژه اعضای هیات علمی، اساتید و کارشناسان آموزشی
جدول زمانبندی مراجعه داوطلبان بورسیه سپاه انقلاب اسلامی ایران   جهت انجام  مراحل گزینش سال 1398

جدول زمانبندی مراجعه داوطلبان بورسیه سپاه انقلاب اسلامی ایران جهت انجام مراحل گزینش سال 1398 اطلاعیه

۱۳۹۸/۰۶/۰۲
جدول زمانبندی مراجعه داوطلبان بورسیه سپاه انقلاب اسلامی ایران جهت انجام مراحل گزینش سال 1398
زمان و مکان مراجعه داوطلبان بورسیه وزارت دفاع جهت انجام مراحل گزینش سال 1398

زمان و مکان مراجعه داوطلبان بورسیه وزارت دفاع جهت انجام مراحل گزینش سال 1398 اطلاعیه

۱۳۹۸/۰۵/۳۰
زمان و مکان مراجعه داوطلبان بورسیه وزارت دفاع جهت انجام مراحل گزینش سال 1398
جدول زمانبندی مراجعه و مدارک مورد نیاز داوطلبان ارتش و نیروی دریایی ارتش  جهت انجام مراحل گزینش کنکور سراسری سال 1398

جدول زمانبندی مراجعه و مدارک مورد نیاز داوطلبان ارتش و نیروی دریایی ارتش جهت انجام مراحل گزینش کنکور سراسری سال 1398 اطلاعیه

۱۳۹۸/۰۵/۲۴
جدول زمانبندی مراجعه و مدارک مورد نیاز داوطلبان ارتش و نیروی دریایی ارتش جهت انجام مراحل گزینش...
ششمین همایش دانشجویی بررسی فرهنگ سلامت از منظر قرآن و حدیث

ششمین همایش دانشجویی بررسی فرهنگ سلامت از منظر قرآن و حدیث اطلاعیه

۱۳۹۸/۰۵/۲۰
ششمین همایش دانشجویی بررسی فرهنگ سلامت از منظر قرآن و حدیث راهنمای نویسندگان برای ارسال مقاله
پخش زنده کنفرانس بین المللی آموزش پزشکی 6-4 شهریور

پخش زنده کنفرانس بین المللی آموزش پزشکی 6-4 شهریور اطلاعیه

۱۳۹۸/۰۵/۲۰
پخش زنده کنفرانس بین المللی آموزش پزشکی 6-4 شهریور
مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی برگزار مینماید - کارگاه آشنایی با سامانه آموزش مجازی شهاب

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی برگزار مینماید - کارگاه آشنایی با سامانه آموزش مجازی شهاب اطلاعیه

۱۳۹۸/۰۴/۲۴
مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی برگزار مینماید - کارگاه آشنایی با سامانه آموزش مجازی شهاب