به نام خدا

    مراحل مختلف تشكيل پرونده تحصيلي دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي آجا
                 در مقاطع كارداني،كارشناسي و دكتراي حرفه اي در سال 93

1-مراجعه حضوري شخص پذيرفته شده بعد از اعلام صورت اسامی قبولین از طریق سایت سازمان سنجش به معاونت آموزش
واقع در طبقه سوم ساختمان مركزي دانشگاه.
2-مراجعه شخص پذيرفته شده و ارائه اصل و تصوير كليه مدارك تشكيل پرونده برابر با اطلاعيه سایت دانشگاه و سازمان سنجش به مركز خدمات امور آم‍وزشي(طبقه سوم اتاق315) جهت احراز هويت،تشكيل پرونده تحصيلي و تحويل فرمهاي تكميل شده درخواست ثبت نام جهت تاييد كارشناسان آموزشي.
3-كليه پذيرفته شدگان كنكور سراسري پس از تكميل فرم هاي ثبت نام و تحويل مدارك طي نامه هاي جداگانه به معاونت اداري دانشگاه(مديريت دانشجويان) واقع در طبقه پنجم جهت تشكيل پرونده استخدامي و حقوقي معرفي مي شوند كه پذيرفته شدگان مي بايست در مديريت دانشجويان نسبت به ارائه شماره حساب،سند محضري ضمانت و ساير مدارك استخدامي اقدام نمايند.
4-كليه پذيرفته شدگان طي نامه جداگانه به دانشكده هاي مربوطه (پزشكي،پرستاري،پيراپزشكي و دندانپزشكي) جهت تشكيل پرونده آموزشی و امور پذيرش و مراحل انتخاب رشته معرفي مي گردند.
5-يكي ديگر از جاهايي كه دانشجويان معرفي مي گردند گردان دانشجويان مي باشد كه كليه پذيرفته شدگان مي بايست در آنجا نيز تشكيل پرونده دهند تا نسبت به تهيه خوابگاه و ساير اقدامات اسكان و آموزش هاي نظامي آنان اقدام گردد.
6-گذراندن ترم توانمند سازي جهت كليه دانشجويان الزامي مي باشد.
7-شروع دروس آموزش نظامي از تاريخ 6/10/93 خواهد بود و شروع كلاسهاي درسي در نيمسال دوم و از تاريخ 23/11/93 مي باشد.
8- انتخاب واحد ترم هاي بعدي دانشجويان بصورت اينترنتي خواهد بود.                                                       معاون آموزش دانشگاه علوم پزشكي آجا
                                                                       دایره گزینش و ارزیابی


DOURAN Portal V3.9.8.7

V3.9.8.7

مقالات تحقیق

دکتر آناهیتا علیزاده

moai game platform center

تجهیزات دندانپزشکی