لیست کتب جدید کتابخانه :

      لیست کتب فارسی خریداری شده توسط کتابخانه مرکزی از بیست و هفتمین نمایشگاه بین­المللی کتاب تهران 1393

 

معاونت تحقیقات و فناوری

کتابهای فارسی

ردیف

عنوان

سال نشر

1

سیسیل کلیه/ قلب / اسکلتی

آخرین چاپ

2

اورولوژی اسمیت

//

3

 

بیماریهای غدد سیسیل

//

4

 

آسیب­شناسی روانی سلیگمن

//

5

 

روانشناسی هیلگارد

//

6

 

سیسیل تنفس/ عفونی / غدد

//

7

مشکلات جنسی (راهنمای درمانگر)

//

8

 

خلاصه روانپزشکی کاپلان

//

9

زوج پرتعارض

//

10

 

قارچ­شاسی پزشکی جامع ( فریده زینی، مسعود امامی)

//

11

 

سیسیل استخوان/ خون/ گوارش

//

12

بیماریهای انگلی در ایران

 

//

13

مجموعه تندآموز فعال سازی رفتاری

 

//

14

درمان افسردگی با فعال سازی رفتاری

 

//

15

بیماریهای قلب ( هاریسون)

 

//

16

خون شناسی عملی

 

//

17

اتاق فکر در 10 گام

 

//

18

روانشناسی وجودی

 

//

19

گزینه برتر 92

 

//

20

استعاره و شناخت

 

//

21

مبانی طب داخلی سیسیل

 

//

22

بیماریهای روماتولوژی و سیستم ایمنی سیسیل

 

//

23

بیمار روانکاو

 

//

24

تصویرسازی ذهنی و خود تهدید شده

 

//

25

اصول روان درمانی واینر

 

//

26

شناخت و عاطفه

 

//

27

زندگی خود را دوباره بیافرینید

 

//

28

آموزش درمان شناختی – رفتاری

 

//

29

ارزیابی و درمان خانواده ها

 

//

30

حشره شناسی پزشکی

 

//

31

خلاصه فیزیولوژی گایتون

 

//

32

بیماریهای گوش و حلق و بینی

 

//

33

بیماریهای پوست هبیف

 

//

34

بیماریهای زنان دنفورث

 

//

35

دارودرمانی بیماریهای اعصاب و روان

 

//

36

 

ABS فیزیولوژی

//

37

 

رفتاردرمانی شناختی برای تازه کارها

//

38

 

اصول کار در اتاق عمل

//

39

 

اصول و تفسیر آزمایشهای سرولوژی بالینی

//

40

 

راهنمای سریع رفتاردرمانی عقلانی هیجانی

//

41

 

مجموعه سئوالات قارچ شناسی

//

42

 

روشهای تشخیصی آزمایشگاه

//

43

 

تست تشخیصی و آزمایشگاهی

//

44

 

راهنمای شناخت درمان اعتیاد در ایران

 

//

45

 

سم شناسی (گیاهی)

//

46

 

اصول نسخه نویسی و نسخه خوانی

//

47

 

مهارتهای پایه در خانواده درمانی

//

48

 

مسمومیت ها

//

49

 

اصول شکستگی آدامز

//

50

 

پزشکی قانونی

//

51

 

آمار در علوم پزشکی

//

52

 

رشد انسان

//

53

 

بیماریهای مغز و اعصاب سیسیل

//

54

 

بیماریهای مغز و اعصاب هاریسون

//

55

 

فیزیک پزشکی

//

56

 

تکنیکهای پرتونگاری

//

57

 

شناخت­درمانی برای بیمار مشکل آفرین

//

58

 

روانشناسی هیلگارد

//

59

 

روانپزشکی کاپلان

//

60

 

لاپارسکوپی

//

61

 

اصول بیهوشی میلر

//

62

 

درمان سیستمهای خانواده

//

63

 

گروه درمانی مدیریت استرس

//

64

 

خودکشی

//

65

 

شناخت درمانی 100 نکته 100 تکنیک

//

66

 

انکولوژی ( سیسیل و هاریسون)

//

67

 

پاتولوژی عمومی

//

68

 

ABS پاتولوژی

//

69

 

روان درمانی پویشی کوتاه مدت

//

70

 

مقدمه ای بر پرستاری مراقبتهای ویژه

//

71

 

درسنامه جامع پرستاری (ارشد)

//

72

 

چگونه از مقالات علمی سربلند بیرون بیایید؟

//

73

 

 ICU & CCU مراقبت های ویژه پرستاری شامل

//

74

 

کلیات چشم پزشکی ووگان

//

75

 

ایمونولوژی ابوالعباس

//

76

 

مجموعه برونر و سودارث

//

77

 

ایمنی شناسی پایه و بالینی

//

78

 

درسنامه ایمنی شناسی (ارشد)

//

79

 

درسنامه قارچ شناسی (ارشد)

//

80

 

دستنامه روانپزشکی کاپلان

//

81

 

میکروب شناسی جاوتز

//

82

 

باکتری شناسی مورای

//

83

 

گیاهان دارویی

//

84

 

دایره­المعارف اعتیاد و مواد مخدر

//

85

 

درسنامه جامع بیوشیمی (ارشد)

//

86

 

بیوشیمی عمومی

//

87

 

MRI مبانی

//

88

 

کتاب جامع بهداشت عمومی

//

89

 

سلامتی و بهداشت از دیدگاه فقه، نگاهی به مسئله دخانیات

//

 

90

 

پیوند اعضاء

//

 

91

 

گیاهان در قرآن

//

 

92

 

آمار حیاتی کاربردی

//

 

93

 

کاربرد بالینی طب گیاهی

//

 

94

 

درسنامه جامع علوم پایه پزشکی (میر)

//

 

95

 

راهنمای گیاهان دارویی مصور با رویکرد علمی

//

 

96

 

اهمیت پزشکی روزه در سلامت انسان

//

 

97

 

سبزیها و میوه های شفابخش

//

 

98

 

گلها و گیاهان شفابخش

//

 

99

 

نقش گیاهان در زندگی انسان از دیدگاه قرآن

//

100

 

پزشکی سنتی و عامیانه مردم ایران با نگاه مردم­شناختی

//

 

101

 

اصول مدیریت پرستاری

//

 

102

 

یک هزار سوال هزاران نکته در آزمونهای EX

//

 

103

 

بانک سئوالات پرستاری

//

 

104

 

کتابچه تشخیصهای پرستاری

//

 

105

 

مدیریت بیمارستان

//

 

106

 

درسنامه جامع علوم آزمایشگاهی

//

 

107

 

درسنامه جامع ارشد قارچ

//

 

108

 

درسنامه جامع ارشد فیزیولوژی

//

 

109

 

فیزیولوژی گانونگ

//

 

110

 

روشهای آماری و شاخصهای بهداشتی

//

 

111

 

آسیب شناسی عمومی

//

 

112

 

تشخیص و آزمایشگاه پاگانی

 

//

 

113

 

سری کامل هفته آخر

//

 

114

 

هاریسون قلب/ عفونی / ویروس

//

 

115

 

هاریسون غدد/ خون/ اعصاب

//

 

116

 

هاریسون گوارش/تنفس/روماتولوژی

//

 

117

 

هاریسون کلیه عفونی باکتریال

//

 

118

 

ترجمه ایمونولوژی ابوالعباس

//

 

119

 

بیوشیمی عمومی لنینجر

//

 

120

 

باکتری شناسی مورای

//

 

121

 

 مراقبتهای ویژه پرستاری در ICU

//

 

122

 

سم شناسی و مسمومیتها

//

 

123

 

درسنامه جامع علوم پایه پزشکی

//

 

124

 

تفسیر سرولوژی

//

 

125

 

تکنیکها و تشخیصهای آزمایشگاهی

//

 

126

 

فارماکولوژی برای رشته پرستاری

//

 

 

      کتب لاتین

توضیحات

 

 

 

ردیف

آخرین ویرایش

Aviation psychology and human factors

1

//

Nanomedicine in drug delivery

2

//      

Complex system in knowledge-based environments

3

//

Management of knowledge imperfection  in building intelligent  systems

4

//

Lippincotts manual of toxicology

5

//

Nandy handbook of forensic medicine and toxicology

6

//

Essentials of psychiatric diagnosis revised edition

7

//

Mindful way workbook an 8-week program

8

//

Positive side of negative emotions

9

//

Andrews clinical dermatology

10

//

Atlas of human infectiou disease

11

//

Bolognia dermatology

12

//

Cornea and external eye diseas

13

//

Eye emergencies

14

//

Habif clinical dermatology

15

//

Hariss disease of the breast

16

//

Harrison manual of medicine

17

//

Kanski signs in ophthalmology

18

//

Telindes atlas gynecology

19

//

Wintrobes clin.hematology

20

//

Cummings otolaryngology

21

//

Diagnostic imagine ; armstrong

22

//

Essentials nelson

23

//

Ganong  review of medical .physiology

24

//

Medical physiology ; a system

25

//

Patient care in radiography

26

//

Smiths general urology 2013

27

//

Sonography; principe and instru

28

//

t.b radiographyc positioning

29

//

Veterinary microbiology

30

//

Veterinary infection prevention and control

31

//

Antimicrobial therapy in veterinary medicine

32

//

Controlling salmonella in poultry production and processing

33

//

Organic meat production and processing

34

//

Tintinallis emergency

35

//

Ashcraft pediatric surgery

36

//

Atlas pain management

37

//

Berne and levy physiology

38

//

Body MRI cases

39

//

Brenner…the kidney

40

//

Bushing radiologic science

41

//

Campbell orthopaedic

42

//

Ct and MRI abdomen and pelvis teach

43

//

Yamada H.B gastroenterology

44

//

Clinical psychology

45

//

Kaufman clinical neurology

46

//

Ultra sound teaching manual

47

//

Williams T.B of endocrinology

48

//

Wintrobes clinical .hematology

49

//

elements of medical genetics

50

//

Goldmans cecil medicine

51

//

goodman and gilman manual of macology and therapeutics 

52

//

Mosbys diagnostic and laboratory test  reference

53

//

Oxford handbook of clinical medicine

54

//

The merck manual of diagnosis and therapy

55

//

Postgraduate haematology

56

//

Rother ford vascular surgery 2014

57

//

E.book colposcopy A practical guide 2013

58

//

E.book Williams Ess..of nutria..& diet therapy 2011

59

//

E.book diabetes mellitus insights and perspectives 2014

60

//

E.book churchills pocketbooks diabetes 2013

61

//

E.book essential endocrinology and diabetes

62

//

E.book hypoglycemia in diabetes

63

//

E.book diabetic retinopathy vaz 2012

64

//

E.book the significance of the kidney in diabetes 2013

65

//

E.book diabetes-perspectives in drug therapy 2012

66

//

E.book-harrisson9:(endocrinology…

67

//

E.book nasms essentials of corrective exercise training 2012

68

//

E.book neuromuscular ultrasound walker 2012

69

//

E.book-guyton 2011

70

//

E.book-ganongs review of medical physiology 2012

71

//

E.book –bern&levy 2008 physiology

72

//

E.book tachdjians pediatric orthopaedics 2014

73

//

Drug in pregnancy&lecation

74

//

Drug information handbook

75

//

Pharmacology katzung

76

//

Katzung basic&clinical

77

//

Pharmacentic science dosage

78

//

نرم افزارup to date

79

//

Drug intraction

80

//

Gold frank toxicology emergency

81

//

Pharmacotherapy

82

 


DOURAN Portal V3.9.8.7

V3.9.8.7

مقالات تحقیق

دکتر آناهیتا علیزاده

moai game platform center

تجهیزات دندانپزشکی