اعلام اسامی نهایی پذیرفته شدگان آزمون رشته فوریت های پزشكی ( آزمون داخلی )
2/27/2013

نفرات اول تا بيستم با توجه به ظرفيت پذيرش دانشگاه حائز شرايط بوده و نفرات مذكورميبايست در تاريخ ذيل با مدارك لازم جهت ثبت نام مراجعه نمايند.

 

رديف

نمره آزمون علمي از 200

نمره آزمون مصاحبه از 100

جمع كل

1-علي شاپوريزاده

158

100

258

2-مجيد هنريمرادپور

186

63

249

3-اميدوار رزمي

145

90

235

4-ايمان منصوري

9/129

100

9/229

5-سامان حيدري

134

90

224

6-ميلاد هولاكو

132

90

222

7-علي شكوهي فر

139

81

220

8-بابك فرج زاده

2/129

90

2/219

9-رضا زارعيثاني

137

81

218

10-سيد محسن موسوي

115

100

215

11-مهدي درخشان

8/113

100

8/213

12-يونس جمشيدي

6/113

100

6/213

13-حسن ندرلو

128

81

209

14-امين كهنسال

9/116

90

9/206

15-مجيد دشتي

69/143

63

69/206

16-رضا باتماني

66/125

81

66/206

17-سجاد فلاح

54/131

72

54/203

18-قادر صدقي

53/113

90

53/203

19-حامد محمدي

113

90

203

20-علي قمري خانه برق

157

45

202

******************************

*************

*************

*************

******************************

*************

*************

*************

21-مهدي صالحي مقدم

120

81

201

22-حسين كريمآبادي

119

81

200

23-محمدجواد خوش نظر

127

72

199

24-محمدعلي ارفع

135

63

198

25-علي عربلونره

114

81

195

26-حامد رحيمي

4/131

63

4/194

27-عليرضا جعفرزاده

110

81

191

28-ابوالفضل خلج

7/112

72

7/184

29-مهدي نوريان

1/112

72

184

30-ايمان رحمي

118

63

181

31-اسماعيل كوهستاني

1/116

63

1/179

32-اكبر نثاري

122

54

176

33-عليرضا عرب

4/116

54

4/170

34-وحيد فتاحي

8/112

54

8/166

35-سعيد سروري

116

45

161

36-حميد احمدي

111

45

156

37-ياسين آسا

130

---

130

38-ابوذر عرب دوحصاران

126

---

126

39-محمد اماني

117

---

117

40-جواد حسين زاده

6/112

---

6/112

 

لازم به ذكر است كه نفرات اول تا بيستم با توجه به ظرفيت پذيرش دانشگاه حائز شرايط بوده و نفرات مذكورميبايست در تاريخ ذيل با مدارك لازم جهت ثبت نام مراجعه نمايند.بديهي است در صورت انصراف نفرات اصلي به ترتيب اولويت از نفرات جايگزين استفاده خواهد شد.

 

مکان ، زمان و مدارک لازم جهت ثبت نام از پذیرفته شدگان نهایی رشته كارداني فوريتهاي پزشكي دانشگاه علوم پزشكي ارتش

مکان:

تهران- خیابان فاطمی غربی – خیابان شهید اعتماد زاده – جنب بیمارستان 501 آجا- دانشگاه علوم پزشکی ارتش -معاونت آموزش – طبقه سوم –مركز خدمات آموزشي- تلفن : 85952354 -021 

 

زمان:

ساعت 9 صبح يكشنبه مورخه 22/02/92

مدارک لازم جهت ثبت نام :

1 . اصل و تصویرگواهی پیش دانشگاهی (ا سري) 2 . اصل و تصویرگواهی موقت پیش دانشگاهی(1 سري) 3 . اصل و تصویر گواهی سه ساله متوسطه (1 سري) 4 . اصل و تصویر گواهی موقت سه ساله متوسطه(1 سري) 5 . اصل و تصویر ریز نمرات پیش دانشگاهی (1 سري) 6 . اصل و تصویر ریز نمرات سه ساله متوسطه(1 سري) 7 . اصل و تصویر شناسنامه از تمامی صفحات (1 سری) 8 . اصل و تصویر پشت ورو کارت ملی (1 سری) 9 - 2قطعه عکس(4×3)10 . موافقت مکتوب معاونت نیروی انسانی نیروی مربوطه جهت ادامه تحصيل از پذیرفته شدگان .

تذكرات:

1-لازم به ذکر است ساعت مراجعه جهت مصاحبه ساعت 9 بوده و منحصرا" از پذیرفته شدگانی که کلیه مدارک مذکور را به همراه داشته باشند، انجام خواهد شد.

 

 Back          
 

DOURAN Portal V3.9.8.7

V3.9.8.7